27 mai
09:00

Calendari: 27 de maig de 2020
Horari: 9:00 a 14:00h
Durada: 5 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa

 

OBJECTIU:

El curs pretén conèixer el concepte jurídic exacte de les dietes i despeses de desplaçament, adquirint una pràctica correcta quant a la consignació d'aquests pagaments en els rebuts de salari i sobre la tinença  de la documentació perquè el seu tractament fiscal i de seguretat social es correspongui amb la naturalesa del pagament, analitzant el tractament fiscal i de seguretat social d'aquestes retribucions, així com els requisits perquè quedin exemptes i les quanties que no tributen ni cotitzen.CONTINGUTS:

1.Dietes i despeses de desplaçaments: Concepte i naturalesa jurídica.

2.Configuració: Distinció de figures similars.

3.Tractament Fiscal i en matèria de seguretat social. Criteris administratius i jurisprudència

   3.1: Dietes:

       3.1.1: Despeses de manutenció

       3.1.2: Despeses d'estada

   3.2: Despeses de desplaçament: Formes de càlcul

4.Justificació i documentació. Art. 26 ET

5.Especialitats

   5.1: Construcció

   5.2: Relacions Laborals de caràcter especial

   5.3: Centres mòbils itinerants

   5.4: Transport de viatgers i mercaderies

6.Responsabilitats


DOCENT:

Sr. Antonio Benavides. Graduat Social i Advocat. Professor de la Universitat Ramón Llull i Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

PREU: 130 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari