3 jul
09:30

[ NOVETATS DIRECTIVA 2018/957 ]

Calendari: 3 i 4 de juliol de 2019
Horari: de 9:30 a 13:00h
Durada: 7 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa
 

OBJECTIU GENERAL:

El curs pretén analitzar les novetats i modificacions introduïdes per la Directiva 2018/957 en matèria de desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional, i els efectes que comportarà la seva transposició. Diferenciar entre desplaçaments inclosos en l'àmbit d'aplicació de les Directives comunitàries i els supòsits de frau o falsos desplaçaments. Determinar en cada cas quina és la legislació laboral i el règim de Seguretat Social aplicable als treballadors desplaçats; saber quines obligacions tenen les empreses que desplacen als seus treballadors abans i durant el desplaçament i els tràmits que han de realitzar; i conèixer les responsabilitats de diferent índole en què poden incórrer, inclòs en el cas de subcontractació i empreses de treball temporal. Actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.


CONTINGUTS:

  1. Marc jurídic aplicable als treballadors desplaçats en el marc d'una prestació de serveis transnacional.
  2. La nova Directiva 2018/957. Aspectes pràctics.
  3. Delimitació dels supòsits de prestació transnacional de serveis i del concepte de treballador desplaçat.
  4. Obligacions empresarials de comunicació i drets mínims dels treballadors desplaçats a Espanya. Novetats introduïdes per la Directiva 2018/957.
  5. La Seguretat Social dels treballadors desplaçats. Últims pronunciaments del TJUE.
  6. Prevenció de riscos laborals i recàrrec de prestacions econòmiques a la Seguretat Social.
  7. Desplaçament de treballadors efectuat per empreses establertes a Espanya. Legislació aplicable i tràmits administratius. Condicions de treball mínimes dels treballadors desplaçats a l'estranger.

 

DOCENT

Sra. Claudia Casajuana.

Membre del Cos Superior d’ Inspectors de Treball de Catalunya .Llicenciada en Dret.


 

Preu: 185 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari