23 gen
15:30

Calendari: Del 23 de gener al 20 de febrer del 2020
Horari: Dijous de 15:30h a 19:30h
Durada: 20 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa


OBJECTIU:

 • Aprofundir en el coneixement social i psicològic de la població sorda
 • Conèixer la riquesa i la complexitat de la llengua de signes
 • Conèixer i reconèixer l’alfabet dactilològic de la llengua de signes catalana
 • Ser capaç de presentar-se en llengua de signes
 • Adquirir nocions bàsiques de la gramàtica de la llengua de signes catalana
 • Conèixer vocabulari per establir comunicacions bàsiques


CONTINGUTS:

 • Comunitat Sorda
 • Alfabet dactilològic
 • Discriminació visual
 • Pronoms i partícules interrogatives
 • Salutacions i presentacions
 • Dies de la setmana, mesos i estacions
 • Números i hores
 • Ciutat

DOCENT:

Sra. Lídia Fos. Intèrpret i docent de Llengua de Signes (LSC i LSE) en àmbit universitari, sanitari, educatiu, laboral, administratiu, polític, religiós, judicial, televisiu, activitats culturals, visites guiades, conferències, pregons i actes.

 

PREU: 280 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari