20 jun
09:00

Calendari: 20 de juny de 2019
Horari: de 9:00 a 14:00h
Durada: 5 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa

 

OBJECTIU:

Els curs pretén analitzar el marc legal de la retribució en espècie, les incidències més habituals, requisits i el seu còmput a la base de cotització.


CONTINGUTS:

1.Percepcions dineràries.

2.Aspectes de les retribucions en espècie.

- Concepte.

- Exclusions.

- Regles de Valoració.

- Utilització d'habitatge.

- Cessió de vehicle.

- Despeses d'estudis.

- Assegurances mèdiques.

- Plans de pensions.

- Vals o targetes de menjar.

- Retribució flexible.

3.Percepcions dineràries computables i no computables.

4.Assignacions assistencials.

5.Liquidacions complementàries.

6.Incidències més habituals.

7.Obligatorietat de la declaració de salaris.

8.Darrers criteris de cotització.


DOCENT:

Sr. Antonio Benavides.

Membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social. Professor de la Universitat Ramón Llull. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya. Llicenciat en Dret i Diplomat en Graduat Social


PREU: 130 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí