5 jun
16:00

Calendari: 5 i 17 de juny de 2019
Horari: de 16:00 a 20:00h
Durada: 8 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa

 

OBJECTIU:

En aquest curs es pretén abordar l'anàlisi de la deduïbilitat de les quotes d'IVA suportat, des d'un punt teòric, però alhora pràctic, fent referència a la problemàtica que pot sorgir en una comprovació de l'impost per part de l'Administració tributària . Farem també referència als casos que ens poden portar a haver de rectificar les quotes d'IVA repercutit o suportat, indicant la forma i el termini per fer-ho. Finalment, analitzarem el règim de prorrata quan un subjecte passiu realitza operacions subjectes i exemptes de l'impost juntament amb altres operacions subjectes i no exemptes.

CONTINGUTS:

 1. Repercussió de l'Impost.
 2. Quotes tributàries deduïbles.
 3. Requisits subjectius
 4. Operacions que originen el dret a la deducció
 5. Limitacions del dret a deduir. Exclusions i restriccions.
 6. Requisits formals de la deducció.
 7. Exercici del dret a la deducció.
 8. Rectificació de deduccions i de les quotes repercutides.
 9. Regla de prorrata: general i especial. Càlcul, aplicació i funcionament.
 10. Béns d'inversió. Regularització de les deduccions per béns d'inversió.
 11. Lliuraments de béns d'inversió durant el període de regularització.

 

DOCENT:

Sr. Teresa Fernández

Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses.

 

PREU: 190 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari