16 nov
15:30
Calendari: 16 de novembre de 2020 de 15:30 a 19:30h
Durada: 4 hores
Modalitat: Aula Virtual
 

OBJECTIU GENERAL:

El curs pretén analitzar els aspectes principals del teletreball , la seva evolució i el anàlisis del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, que regula el teletreball/*treball a distància, així com l'establiment de drets i garanties de les persones treballadores en aquesta modalitat.


CONTINGUTS:

1. El treball a distància i el teletreball: concepte (treball a distància, teletreball i treball presencial) , evolució i situació actual.

2. Àmbit d'aplicació , limitacions i exclusions.

3. Acord teletreball.

 - Requisits.

 - Contingut mínim.

 - Obligacions.

 - Reversibilitat.

4. Carrera professional.

5. Dotació i manteniment de mitjans, equips i eines i a l'abonament i compensació de despeses.

6. Temps de treball.

 - Horari flexible.

 - Registre jornada.

7. Prevenció de Riscos laborals.

8. Ús de mitjans digitals i exercici del dret a la desconnexió.

9. Facultats d'organització, direcció i control empresarial.

10. Altres


DOCENT

Sr. Jorge Pérez.
Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Dret.


Preu: 115 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.


METOLOGIA:

.El curs es realitzarà a través d’aula virtual integrada en plataforma Moodle (entorn d’aprenentatge on el docent i els alumnes interactuen de forma concurrent i a temps real i on es produeix comunicació bidireccional).

.Per poder seguir la formació s’ha de disposar d’un ordinador amb connexió a internet amb la possibilitat de poder realitzar videoconferències (altaveu, micròfon i recomanable webcam).

.El curs també es pot seguir amb dispositius mòbils o tauletes, encara que no és tan recomanable.

.S’ha de disposar d’una adreça de correu electrònic actualitzada, on enviarem als participants l’accés a les sessions d’aula virtual.


INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari