27 mai

Calendari: Del 27 maig al 22 de juny del 2020
Horari de tutories: dilluns i dimecres de 15:00 a 17:30 hores
Durada: 20 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Aplicació i disseny de funcions avançades d’ Excel, treball amb dades externes i interconnexió d’ Excel i Access.


CONTINGUTS:

  1. FUNCIONS.

                1.1. Niar funcions.

 

  1. BASES DE DADES.

                2.1. Filtres avançats.

                2.2. Validació de dades.

                2.3. Depurar bases de dades: valors únics.

 

  1. FORMULARIS: BOTONS DE FORMULARIS.

 

  1. VISTES.

                4.1. Agrupar i desagrupar.

                4.2. Autoesquema.

 

  1. ESTRUCTURES DE CONTROL.

                5.1. Domini de taules dinàmiques.

                5.2. Consolidació de dades.

 

  1. ANÀLISI DE DADES.

                6.1. Cercar objectiu.

                6.2. Escenaris.

                6.3. Taules d’una i dos variables.


    7. SOLVER: PLANTILLES.

 

  1. MACROS.

                8.1. Gravació de macros. Creació de macros.

                8.2. Reproducció de macros.

                8.3. Eliminació de macros.

                8.4. Crear icones i botons que executin macros.

                8.5. Seguritat de macros.

 

  1. OBTENCIÓ DE DADES EXTERNES.

                9.1. Des d’ Access

                9.2. Des de text.

                9.3. Altres possibilitats.

                9.4. Connexió amb Access: Importació. Vinculació.

 

  1. RANGS.

                10.1. Noms.

                10.2. Modificar rangs.

                10.3. Treure duplicats.

 

  1. INSERCIÓ D’OBJECTES.

 *L'idioma predeterminat dels cursos a la plataforma online és el castellà

 

Preu: 150 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari