25 mai

Calendari: Del 25 maig al 10 de juny del 2020
Horari de tutories: diilluns i dimecres de 15:00 a 17:30 hores
Durada: 15 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Aprendre els conceptes d’emoció i conflicte i com afecten a la comunicació en una organització, abastant les característiques, habilitats per gestionar un conflicte, els tipus, així com la forma de resolució de conflictes per la implantació d’un pla d’acció.


CONTINGUTS:

1. LES EMOCIONS BÀSIQUES.

1. Què són les emocions bàsiques i tipus
2. Emocions, sentiments i estats d’ànim.
3. Cóm funcionen les emocions
4. Cóm identificar emocions pròpies i de terceres persones.
5. Cóm canviar el meu estat emocional..

 
2. LES EMOCIONS EN COMUNICACIÓ.

1. Els 3 elements de la comunicació, el llenguatge verbal, paraverbal i no verbal
2. Els 3 estils de comunicació: Assertiu, passiu i agressiu.
   2.1. Característiques dels estils de comunicació.
   2.2 Cóm identificar el meu estil de comunicació.
   2.3 Cóm transformar el meu estil de comunicació en assertiu.

 
3. GESTIÓ EFICAÇ DE CONFLICTES.

1. La importància de les habilitats en la resolució de conflicte.
2. L’escolta activa i l’escolta empàtica
3. El rapport o sintonia.
4. L’observació o calibratge.
5. La empatia.
6. Tècniques d’assertivitat per a la resolució de conflictes.

 
4. CARACTERÍSTIQUES DELS CONFLICTES.

1. Què és un conflicte
2. Conflictes vs problemes.
3. Conflictes, Risc o oportunitat?
4. La interpretació de la realitat com principal causa de conflictes: el meu mapa del món.
5. Cóm ampliar el meu mapa del món.

5. TIPUS DE CONFLICTES.

1. Tipus de conflictes habituals en l’entorn laboral: conflictes funcionals i disfuncionals
2. Les 8 causes generadores de conflictes i els seus motius..


6. ELS CONFLICTES EN L’ÀMBIT LABORAL.

1. El procés del conflicte
2. Les 4 conductes més freqüents que s’adopten davant un conflicte.
3. Cóm resoldre conflictes: passes habituals en la resolució de conflictes
4. Estratègies habituals a l’hora de resoldre conflictes.

 
7. AUTOAVALUACIÓ EN LA RESOLUCIÓ DECONFLICTES.

1. Què faig davant els conflictes: auto avaluació
2. Dificultat amb les que em trobo i punts forts que disposo: punt de partida i estat desitjat.
3. Elaboració d’un pla d’acció per a la millora de la meva capacitat per resoldre conflictes.

 
*L'idioma predeterminat dels cursos a la plataforma online és el castellà

Preu: 112,50 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari