22 jun

ANÀLISI DELS PRINCIPALS ERRORS DELS AUTORITZATS SISTEMA RED I TRÀMITS DE LA TGSS PER REGISTRE ELECTRÒNIC

Calendari: 22 i 29 de juny de 2020 de 15:00 a 18:30h
Durada: 7 hores
Modalitat: Aula Virtual
 

OBJECTIU GENERAL:

El curs pretén analitzar els principals errors dels autoritzats del Sistema Red que posteriorment tenen incidència en la presentació de les liquidacions de cotització mensuals, aportant la resolució dels mateixos, aconseguint evitar accions de rectificació o eliminació de moviments que permetin no duplicar el treball de l'usuari. També s'analitzarà l'obligatorietat del registre electrònic.


CONTINGUTS:

- Terminis Afiliació.

- Mitjans per realitzar l'afiliació.

- Dades de l'afiliació.

- Tipus de Contracte.

- Incidències que es poden solucionar per l'Autorització RED.

- Incidències a solucionar en l'Administració.

- Els diferents tràmits d'Afiliació.

- Resolució de les incidències en Afiliació.

- Obligatorietat del registre electrònic.

- Últimes novetats en l'afiliació en relació al Covid-19


DOCENT

Sr. Jesús Lajarín

Cap de Secció del Sistema Red de la Direcció  Provincial de la TGSS de Barcelona.

Sr. Rafael Nuñez

Cap de Negociat en la Sotsdirecció de Gestió Descentralitzada (Inscripció i Afiliació) de la Direcció Provincial de la TGSS de Barcelona.


 

Preu: 185 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari