8 jul
10:00

MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L`OCUPACIÓ I MESURES DE FLEXIBILITAT LABORAL INTERNA A L EMPRESA COVID-19

Calendari:  8 i 10 de juliol de 2020 de 10:00 a 13:00h 
Durada: 6 hores
Modalitat: Aula Virtual
 

OBJECTIU GENERAL:

El curs pretén analitzar les  principals novetats relacionades en l'RD 18/2020 de mesures en defensa de l`ocupació , que introdueix importants novetats entorn als ERTOS que s'estan aplicant per part de les empreses i aquells que es sol·licitaran,  una vegada finalitzat l'estat d'alarma. També, s'analitzaran els diferents mecanismes de flexibilitat interna que poden adoptar les empresa en oposició als mecanismes externs.


CONTINGUTS:

1.-  RD 18/2020  de mesures social en defensa de l`ocupació  i mesures de flexibilitat laboral interna a l empresaCOVID-19.  

1.1.- Durada màxima dels ERTO derivats de força major per COVID-19 que regula l'article 22 del Reial decret llei 8/2020.

1.2 Regulació de la força major parcial derivada de la COVID-19.

1.3 ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) comunicats a partir del desconfinament.

1.4 Manteniment de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació.

1.5 Manteniment de la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals.

1.6 Cotització a la Seguretat Social durant les situacions d'ERTO derivats de força major per COVID-19.

1.7 Finançament de les exoneracions de quotes de la Seguretat Social.

1.8 Mesures extraordinàries per a la protecció de l'ocupació.

1.9 Modificació de la salvaguarda d'ocupació.

 

  1. Mesures de flexibilitat interna a l `empresa.

2.1 Regulació teletreball ( normativa, obligacions preventives, etc).

2.2 Possibilitat de distribució irregular de la jornada.

2.3 Modificació substancial de les condicions de treball.

2.4 Mesures de reducció de jornada flexibilitat contractual ( Pla MECUIDA).

 

** Els alumnes, una vegada finalitzada la primera sessió, podran presentar anticipadament dubtes concrets, (sense que en cap cas puguin ser assumptes reals) a través del recurs didàctic de la plataforma , Foro de Dudas > tema discusión >“ Dubtes concrets curs” , que seran tractades en la segona sessió, juntament amb la resta de la matèria pendent.DOCENT

Sr. Jorge Pérez.
Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Dret.


Preu: 150 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari