14 oct
15:30
"Anàlisi del Criteri Tècnic nº 103/2020, sobre les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en relació amb les mesures de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 en els centres de treball"

Calendari: 
14 i 15 d'octubre de 2020 de 15:30 a 18:30h
Durada: 6 hores
Modalitat: Aula Virtual
 

OBJECTIU GENERAL:

Conèixer el marc legal que permeti protegir els treballadors davant els riscos generats pel Covid- 19 en l'àmbit de l'empresa, coordinant les obligacions en matèria de Salut Pública, de prevenció de riscos laborals i laborals.


CONTINGUTS:

1. Mesures de Salut Pública aplicables en els centres de treball derivades de l'article 7.1 de Reial Decret Llei 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: subjectes obligats; àmbit material i espacial d'aplicació; contingut de les obligacions. 

2.Mesures de prevenció de riscos laborals en funció de l'activitat desenvolupada per l'empresa: procediments d'actuació dels Servei de Prevenció de Riscos Laborals; mesures a adoptar; possible concurrència amb les obligacions en l'àmbit de Salut Pública: principi non bis in ídem.Coordinar la protecció de la salut dels treballadors amb els seus drets laborals. 

3.Nova habilitació dels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la vigilància i control de determinades mesures en l'àmbit de la salut pública: personal habilitat; tipus d'habilitació; mesures que poden derivar-se d'aquestes actuacions.DOCENT

Sra. Marta Agudo. Inspectora de Treball i Seguretat Social. Graduada en Ciències del Treball i Diplomada en Relacions Laborals.

 

Preu: 150 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari