DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA PRE-INSCRIPCIÓ A CURSOS, JORNADES I SEMINARIS:

Enviar la documentació a: cursos@egaraformacio.com

  • Fitxa inscripció alumne/a (descarregar document)
  • Enviar el comprovant de l'ingrés del pagament: compte corrent SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, S.L. (Banc Sabadell ES1200810016140002590666). Imprescindible indicar el nom de l'alumne alhora de fer l'ingrés.

Inscripció per empreses que desitgin que Egara Formació tramiti la bonificació del curs (CURSOS PRESENCIALS):

Ens heu d'enviar la documentació a cursos@egaraformacio.com i portar els originals el primer dia de classe.

  • Fitxa inscripció alumne/a (descarregar document)
  • Fitxa d'adhesió al conveni (descarregar document) (Egara Formació ha creat una agrupació d'empreses, el que vol dir que pot gestionar la bonificació de tots els membres de l'Agrupació)
  • Fitxa de comunicació del curs (descarregar document) (Només signar en cas que l'empresa disposi de Representació Legal dels Treballadors/es)
  • Per a treballadors/es de l'Administració Pública no inclosa en els acords de formació per a les Administracions Públiques: Acreditació de la no inclusió en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació per a les Administracions Públiques mitjançant declaració signada pel representant de l'entitat pública corresponent.
  • Enviar el comprovant de l'ingrés del pagament: compte corrent SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, S.L. (Banc Sabadell ES1200810016140002590666). Imprescindible indicar el nom de l'alumne alhora de fer l'ingrés.

Per més informació Tel. 937339820 

**IMPORTANT:
 Les empreses que encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.POLÍTICA D'ANUL·LACIONS D'INSCRIPCIONS

  • Per a les anul·lacions realitzades 1 o 2 dies laborables abans de l'inici del curs, es realitzarà un càrrec del 50% de l'import total de la inscripció.
  • Per a les anul·lacions realitzades el mateix dia d'inici o de la no assitència al curs, no es retornarà l'import.