1 oct
15:00

Calendari: Del 1 d'octubre al 3 de novembre del 2020
Durada: 25 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Adquirir habilitats en l’elaboració i aprovació d’un pla d’igualtat, a partir de la Negociació col·lectiva.


CONTINGUTS

1. ANTECEDENTS HISTÒRICS I SOCIALS DE LA IGUALTAT.
1.1. Els moviments reivindicatius.
1.2. La construcció social de la realitat
1.3. La figura d’Agent d’Igualtat d’Oportunitats

2. BASES LEGALS DE LA IGUALTAT.
2.1. La igualtat formal
2.2. La negociació col·lectiva com a eina per a la igualtat.
2.3. La Llei Orgànica 3/2007 o Llei d’Igualtat.

3. ASPECTES BÀSICS SOBRE EL PLA D’IGULATAT.
3.1. Concepte i contingut dels plans.
3.2. Metodologia per a l’elaboració d’un pla d’igualtat.
3.3. Consideracions generals. Agents implicats.
3.4. Fases d’elaboració del Pla.

4. TÈCNIQUES PER A LA DEFINICIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE
PLANS I MESURES DE DESENVOLUPAMENT EN IGUALTAT.
4.1. Introducció
4.2. Tècniques d’investigació social.
4.3. La Investigació Acció Participativa.
4.4. Tècniques de gestió de plans per a la igualtat.
 
*L'idioma predeterminat dels cursos a la plataforma online és el castellà

Preu: 187,50 € 

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari