7 jul

Calendari: Del 7 al 30 de juliol del 2020
Durada: 20 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb les operacions bàsiques i funcions habituals de les fulles de càlcul Excel contingudes a l’aplicació Microsoft office


CONTINGUTS:

  1. INTRODUCCIÓ: CONCEPTES BÀSICS.

 

  1. INTRODUIR DADES A LES CEL·LES.

                2.1. Introduir text, nombres, dates, hores i fórmules.

                2.2. Modificar el contingut d’una cel·la.

                2.3. Desplaçar-se per una fulla.

 

  1. OPERACIONS AMB LLIBRES DE TREBALL.

                3.1. Crear un nou llibre.

                3.2. Obrir un llibre guardat anteriorment.

                3.3. Treballar amb diversos llibres a la vegada.

                3.4. Guardar un llibre.

                3.5. Tancar un llibre.

 

  1. TREBALLAR AMB FULLES DE CÀLCUL.

                4.1. Activar una fulla.

                4.2. Seleccionar diverses fulles.

                4.3. Inserir noves fulles a un llibre.

                4.4. Canviar el nom d’una fulla.

                4.5. Eliminar, moure i copiar fulles d’un llibre.


    5. OPERACIONS D’EDICIÓ SOBRE CEL·LES, FILES I COLUMNES.

                5.1. Seleccionar cel·les.

                5.2. Canviar l’alt de les files i l’ample de les columnes.

                5.3. Copiar i moure cel·les.

 

  1. APLICAR FORMATS A LAS CEL·LES.

                6.1. Aplicar formats de nombre i font.

                6.2. Aplicar vores i ombrejats a les cel·les.

                6.3. Alinear i orientar el contingut de les cel·les.

                6.4. Esborrar el format de les cel·les.

 

  1. CONSTRUCCIÓ DE FÓRMULES I ÚS DE FUNCIONS.

                7.1. Creació de fórmules.

                7.2. Referències de cel·la: concepte i tipus.

                7.3. Valors d’error.

                7.4. Sintaxis de les funcions.

                7.5. Tipus de funcions.

 

  1. INICIACIÓ ALS GRÀFICS.

                8.1. Elements d’un gràfic.

                8.2. Com inserir un gràfic.

                8.3. Modificar un gràfic (mida, posició, escala).

 

  1. IMPRESSIÓ I PRESENTACIÓ

 
*L'idioma predeterminat dels cursos a la plataforma online és el castellà

Preu: 150 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari